ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นายกฤตพล พงศ์ยี่ล่า
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 29/07/2011
ปรับปรุง 09/10/2019
สถิติผู้เข้าชม 683363
Page Views 869489
facebook โรงเรียนวัดเขาวิเศษ
ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2562 - 2565
แผนพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
แผนปฎิบัติการประจำปี 2562
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561
หลักสูตรของสถานศึกษา
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนกันตังพิทยากร กันตัง
2 โรงเรียนบ้านป่าเตียว กันตัง
3 โรงเรียนบ้านเกาะมุกด์ กันตัง
4 โรงเรียนบ้านโคกยาง สาขาบ้านหนองยาว กันตัง
5 โรงเรียนวิเศษกาญจน์ กันตัง
6 โรงเรียนบ้านพรุใหญ่ กันตัง
7 โรงเรียนบ้านนาเกลือ กันตัง
8 โรงเรียนบ้านโคกยาง กันตัง
9 โรงเรียนบ้านบางหมาก กันตัง
10 โรงเรียนบ้านน้ำราบ กันตัง 0-7520-7970
11 โรงเรียนบ้านท่าปาบ สาขาบ้านเคี่ยมงาม กันตัง
12 โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด กันตัง
13 โรงเรียนบ้านไร่ใหญ่ กันตัง 075-270109
14 โรงเรียนบ้านบางสัก สาขาบ้านทุ่งค่าย กันตัง
15 โรงเรียนบ้านท่าส้ม สาขาบ้านควนแคง กันตัง
16 โรงเรียนบ้านน้ำฉา กันตัง
17 โรงเรียนบ้านพระม่วง กันตัง
18 โรงเรียนบ้านแตะหรำ กันตัง
19 โรงเรียนบ้านทุ่งอิฐ กันตัง
20 โรงเรียนบ้านย่านซื่อ กันตัง
21 โรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา กันตัง
22 โรงเรียนบ้านแหลม กันตัง
23 โรงเรียนบ้านเกาะลิบง กันตัง
24 โรงเรียนอนุบาลกันตังศึกษา กันตัง
25 โรงเรียนบ้านท่าปาบ กันตัง
26 โรงเรียนวัดวารีวง กันตัง
27 โรงเรียนบ้านบางหมากน้อย กันตัง
28 โรงเรียนบ้านหาดยาว กันตัง
29 โรงเรียนบ้านควนตุ้งกู กันตัง
30 โรงเรียนบ้านย่านซื่อ สาขาบ้านโคกทราย กันตัง
31 โรงเรียนบ้านท่าส้ม สาขาบ้านหัวหิน กันตัง
32 โรงเรียนบ้านกันตังใต้ กันตัง
33 โรงเรียนวัดควนธานี กันตัง
34 โรงเรียนบ้านคลองลุ กันตัง
35 โรงเรียนบ้านนาเหนือ กันตัง
36 โรงเรียนวัดสีหราษฎร์ศรัทธา กันตัง
37 โรงเรียนบ้านปาเต กันตัง
38 โรงเรียนบ้านตะเคียนหลบฟ้า กันตัง
39 โรงเรียนบ้านมดตะนอย กันตัง
40 โรงเรียนบ้านจุปะ กันตัง
41 โรงเรียนบ้านบาตูปูเต๊ะ สาขาบ้านหลังเขา กันตัง
42 โรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยม กันตังใต้ กันตัง 075-290637
43 โรงเรียนบ้านคลองชีล้อม คลองชีล้อม กันตัง 0806094896
44 โรงเรียนบ้านบางเตา คลองลุ กันตัง 075-217281
45 โรงเรียนบ้านท่าโต๊ะเมฆ นาเกลือ กันตัง 081-8921872
46 โรงเรียนบ้านบางสัก บางสัก กันตัง 0-7529-2306
47 โรงเรียนบ้านบางเป้า บางเป้า กันตัง 075-270624
48 โรงเรียนบ้านท่าส้ม บ่อน้ำร้อน กันตัง 075292133
49 โรงเรียนบ้านบาตูปูเต๊ะ เกาะลิบง กันตัง ไม่มี
50 โรงเรียนบ้านต้นไทร รัษฎา
51 โรงเรียนวัดโคกเลียบ รัษฎา
52 โรงเรียนบ้านทอนเหรียน รัษฎา
53 โรงเรียนบ้านหนองบัว รัษฎา
54 โรงเรียนบ้านควนหนองยาง รัษฎา 075-270138
55 โรงเรียนบ้านหนองศรีจันทร์ รัษฎา
56 โรงเรียนบ้านคลองมวน รัษฎา
57 โรงเรียนวัดถ้ำพระพุทธ รัษฎา
58 โรงเรียนบ้านโพธิ์น้อย รัษฎา
59 โรงเรียนวัดเขาพระ รัษฎา
60 โรงเรียนบ้านหนองมวง รัษฎา
61 โรงเรียนบ้านไทรบ่วง รัษฎา
62 โรงเรียนบ้านไร่ใหญ่ รัษฎา 0-7529-4332
63 โรงเรียนรัษฎา รัษฎา
64 โรงเรียนบ้านทุ่งสมอ รัษฎา
65 โรงเรียนบ้านควนหนองกก รัษฎา
66 โรงเรียนวัดควนเมา ควนเมา รัษฎา 085-782-2179
67 โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย หนองปรือ รัษฎา 0 7527 0139
68 โรงเรียนบ้านลำช้าง เขาไพร รัษฎา
69 โรงเรียนบ้านหน้าเขา วังวิเศษ
70 โรงเรียนบ้านทุ่งยาง วังวิเศษ
71 โรงเรียนบ้านช่องหาร วังวิเศษ
72 โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ วังวิเศษ
73 โรงเรียนบ้านต้นปรง วังวิเศษ
74 โรงเรียนบ้านบางคราม วังวิเศษ
75 โรงเรียนบ้านจิจิก วังวิเศษ
76 โรงเรียนบ้านไชยภักดี วังวิเศษ
77 โรงเรียนสวนป่าประชาอุปถัมภ์ วังวิเศษ
78 โรงเรียนวัดน้ำฉ่า วังวิเศษ
79 โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง วังวิเศษ
80 โรงเรียนบ้านช่องลม วังวิเศษ 075-270144
81 โรงเรียนวัดทุ่งใหญ่ วังวิเศษ
82 โรงเรียนบ้านบางพระ วังมะปราง วังวิเศษ (075) 262136
83 โรงเรียนบ้านในปง อ่าวตง วังวิเศษ 075-206866
84 โรงเรียนบ้านหนองคล้า เขาวิเศษ วังวิเศษ 0816064675
85 โรงเรียนบ้านหลังเขา เขาวิเศษ วังวิเศษ (075) 584561
86 โรงเรียนบ้านเขาโอน เขาวิเศษ วังวิเศษ 0-7526-1534
87 โรงเรียนวัดเขาวิเศษ เขาวิเศษ วังวิเศษ (075) 291401
88 โรงเรียนบ้านคลองโตน เขาวิเศษ วังวิเศษ 075-203049,075-270141
89 โรงเรียนบ้านบ่อหิน สิเกา (075) 291086
90 โรงเรียนบ้านไสต้นวา สิเกา
91 โรงเรียนวัดไม้ฝาด สิเกา
92 โรงเรียนบ้านหัวหิน สิเกา
93 โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์ สิเกา
94 โรงเรียนบ้านโตน สาขาบ้านไทรทอง สิเกา
95 โรงเรียนบ้านกลิ้งกลอง สิเกา
96 โรงเรียนบ้านแหลมมะขาม สิเกา
97 โรงเรียนบ้านฉางหลาง สิเกา
98 โรงเรียนบ้านห้วยต่อ สิเกา
99 โรงเรียนกมลศรี สิเกา
100 โรงเรียนบ้านดุหุน สิเกา
101 โรงเรียนหาดปากเมง สิเกา
102 โรงเรียนบ้านพรุเตย สิเกา
103 โรงเรียนบ้านนาเมืองเพชร สาขาวัดเขาแก้ว สิเกา
104 โรงเรียนบ้านไร่ออก สิเกา
105 โรงเรียนบ้านพรุจูด สิเกา
106 โรงเรียนบ้านโตน สิเกา 0-7527-0147
107 โรงเรียนบ้านเขาไม้แก้ว สิเกา (075) 291089
108 โรงเรียนบ้านทุ่งขี้เหล็ก สิเกา
109 โรงเรียนบ้านห้วยไทร สิเกา
110 โรงเรียนบ้านผมเด็น สิเกา
111 โรงเรียนบ้านแหลมไทร สิเกา
112 โรงเรียนบ้านบางค้างคาว สิเกา
113 โรงเรียนบ้านนาเมืองเพชร สาขาตรังคสมบัติ 1 สิเกา
114 โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง กะลาเส สิเกา (075) 267077
115 โรงเรียนบ้านนาเมืองเพชร นาเมืองเพชร สิเกา 075278159
116 โรงเรียนบ้านสายควน เขาไม้แก้ว สิเกา 0-7521-3520
117 โรงเรียนบ้านเหนือคลอง ห้วยยอด
118 โรงเรียนบ้านลำแพะ ห้วยยอด
119 โรงเรียนวัดควนไทร สาขาบ้านทุ่งล้อม ห้วยยอด
120 โรงเรียนวัดไตรสามัคคี ห้วยยอด
121 โรงเรียนบ้านควนพญา ห้วยยอด
122 โรงเรียนห้วยยอด ห้วยยอด
123 โรงเรียนบ้านทุ่งต่อ สาขาบ้านท่าประดู่ ห้วยยอด
124 โรงเรียนบ้านป่ากอ สาขาวัดเขาปินะ ห้วยยอด
125 โรงเรียนบ้านคลองคุ้ย ห้วยยอด
126 โรงเรียนบ้านซา ห้วยยอด
127 โรงเรียนบ้านทุ่งต่อ สาขาบ้านลานกระทิง ห้วยยอด
128 โรงเรียนบ้านควนตัง ห้วยยอด
129 โรงเรียนบ้านหนองปรือ ห้วยยอด
130 โรงเรียนวัดบางดี สาขาบ้านพรุจูด ห้วยยอด
131 โรงเรียนวัดเขา ห้วยยอด
132 โรงเรียนบ้านเขากอบ สาขาบ้านเขาหัวแหวน ห้วยยอด
133 โรงเรียนบ้านหนองหมอ สาขาบ้านสะพานยูง ห้วยยอด
134 โรงเรียนวัดบางดี ห้วยยอด
135 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็น ห้วยยอด
136 โรงเรียนบ้านเขาพรุเสม็ด ห้วยยอด
137 โรงเรียนบ้านวังสมบูรณ์ ห้วยยอด
138 โรงเรียนวัดสิทธิโชค ห้วยยอด
139 โรงเรียนบ้านป่ากอ ห้วยยอด
140 โรงเรียนบ้านป่ายาง ห้วยยอด
141 โรงเรียนบ้านลำภูรา ห้วยยอด
142 โรงเรียนบ้านควนเลียบ ห้วยยอด
143 โรงเรียนบ้านหนองยูง ห้วยยอด
144 โรงเรียนบ้านไสบ่อ ห้วยยอด
145 โรงเรียนบ้านเขากอบ สาขาบ้านนาท่อม ห้วยยอด
146 โรงเรียนบ้านเกาะเต่า ห้วยยอด
147 โรงเรียนบ้านทุ่งยางงาม ห้วยยอด
148 โรงเรียนห้วยนางราษฏร์บำรุง ห้วยยอด
149 โรงเรียนวัดปากแจ่ม ห้วยยอด
150 โรงเรียนบ้านทุ่งต่อ ห้วยยอด
151 โรงเรียนวัดคีรีวิหาร ห้วยยอด
152 โรงเรียนวัดบางดี สาขาบ้านควนงาช้าง ห้วยยอด
153 โรงเรียนสามัคคีศึกษา ห้วยยอด
154 โรงเรียนวัดกาญจนบริรักษ์ ห้วยยอด
155 โรงเรียนวัดเขา สาขาบ้านไทรงาม ห้วยยอด
156 โรงเรียนบ้านควนอารี ห้วยยอด
157 โรงเรียนบ้านหนองสองพี่น้อง ห้วยยอด
158 โรงเรียนบ้านทุ่งยางงาม สาขาบ้านทุ่งวางาม ห้วยยอด
159 โรงเรียนบ้านเขากอบ ห้วยยอด
160 โรงเรียนบ้านหนองราโพ ห้วยยอด
161 โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ห้วยยอด
162 โรงเรียนบ้านท่ามะปราง ห้วยยอด
163 โรงเรียนวัดคีรีวิหาร สาขาบ้านนาพระยา ห้วยยอด
164 โรงเรียนวัดศรีรัตนาราม ห้วยยอด
165 โรงเรียนท่างิ้ว(ต.ช.ด.) อุปถัมภ์ ท่างิ้ว ห้วยยอด 075-272236
166 โรงเรียนบ้านไสมะม่วง ท่างิ้ว ห้วยยอด 085-4743781, 084-6890020
167 โรงเรียนบ้านหนองหมอ นาวง ห้วยยอด 075264411
168 โรงเรียนวัดนาวง บางกุ้ง ห้วยยอด (075) 264174
169 โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา บางกุ้ง ห้วยยอด 075-264625
170 โรงเรียนวัดควนไทร ปากคม ห้วยยอด 085 - 7923867
171 โรงเรียนบ้านน้ำพราย ปากคม ห้วยยอด 075-270163
172 โรงเรียนบ้านวังลำ วังคีรี ห้วยยอด 075578038
173 โรงเรียนวัดห้วยนาง (วันครู2501) ห้วยนาง ห้วยยอด 075294080
174 โรงเรียนบ้านวังหลาม ห้วยนาง ห้วยยอด 075-584777
175 โรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร) ห้วยยอด ห้วยยอด (075) 271289
176 โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ห้วยยอด ห้วยยอด 075-271297