กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางนิภาพร รอดราวี
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2
เบอร์โทร : 0897373440

นางสิรินยา คงประสม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1
เบอร์โทร : 0817123603

นางสาวกรรณิการ์ สุคันธเมศ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1
เบอร์โทร : 0626242942

นางสาวภาณี คงประสม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3
เบอร์โทร : 0828209405

นางสาวนารีรัตน์ ลบเลือน
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2