กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางปริมภาพร แกล้วกล้า
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1
เบอร์โทร : 0954916289

นางสาวสุธิมา หาดเกลี้ยง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3
เบอร์โทร : 0816696415

นางสาวกุลนิธี คาดิรันต์
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1
เบอร์โทร : 0980153272