กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางทัศนีย์ เต็มแก้ว
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางอรุณศรี แซ่จิ๋ว
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นายพิชญะ ทองอ่อน
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1
อีเมล์ : kruphitchaya@sapa2.ac.th