กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นายวิชัย ราชบุตร
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3