ปฐมวัย

ชุติกาญจน์ เครือเตียว
ครู คศ.1
หัวหน้าปฐมวัย
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1
เบอร์โทร : 0921258043
อีเมล์ : chutikan_koy@outlook.co.th

นางโฉมวิลัย นวลนาค
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1
เบอร์โทร : 0872983613

นางสาวเรณู ยอมใหญ่
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1
เบอร์โทร : 0831313917
อีเมล์ : renu27031980@gmail.com

นางวารุณี เกาะสมัน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2
เบอร์โทร : 0822771884

นางนพวรรณ ศรีเมฆ
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/2
เบอร์โทร : 0861987609
อีเมล์ : nan496000@gmail.com