ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนวัดเขาวิเศษ เรื่อง แจ้งยกเลิกการจัดกิจกรรมมินิปริญญา นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3 กิจกรรม (อ่าน 81) 11 มี.ค. 63
แสดงความยินดีกับรางวัลชนะเลิศวอลเลย์บอล รุ่นอายุ 12 ปีชาย และรองชนะเลิศอันดับ 3 รุ่นอายุ 12 ปีหญิง (อ่าน 557) 18 พ.ย. 62
พิธีมอบทุนการศึกษาสำหรับเด็กพิการ ในมูลนิธิคุณพุ่ม โดย ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรร (อ่าน 257) 17 พ.ย. 62
การแข่งขันวอลเลย์บอล วิทยุการบิน มินิวอลเลย์บอลชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระขนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระ (อ่าน 397) 17 พ.ย. 62
กำหนดแบบรูปรายการและราคากลางการซ่อมแซม อาคารเรียนแบบ ๐๑๗ ๒ชั้น (อาคารเรียน ๕) (อ่าน 308) 02 ต.ค. 62
ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง ( ภาษาจีน ) (อ่าน 315) 16 ก.ย. 62
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 118) 15 พ.ค. 62
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 2560 (อ่าน 567) 09 พ.ค. 61
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (อ่าน 891) 30 พ.ค. 60
ผลการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech)ระดับชั้น ป.1-3 (อ่าน 609) 26 ก.ค. 59
ประกาศค่าเป้าหมายระดับปฐมวัยและขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดเขาวิเศษ (อ่าน 611) 23 มิ.ย. 59
รายงานประจำปีสถานศึกษา SAR (อ่าน 663) 02 มิ.ย. 59
กำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 1/2559 ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 (อ่าน 590) 21 มี.ค. 59
ประกาศการประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นอ.1 - ป.6 ประจำปี 2558 เวลา 13.30 น. วันที่ 31 มีนาคม 2559 (อ่าน 478) 21 มี.ค. 59
กำหนดการสอบปลายภาค นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ประจำปีการศึกษา 2558 (อ่าน 501) 11 มี.ค. 59
ขอแสดงความยินดี กับคุณครูจารุณี แก้วกุล ได้บรรจุเข้ารับราชการครู โรงเรียนบ้านพรุพี จังหวัดกระบี่ (อ่าน 581) 06 พ.ย. 58
ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 65 ระดับเขตฯ///13 เหรียญทอง 5 เหรียญเงิน 5 เหรียญทองแดง (อ่าน 604) 18 ก.ย. 58
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทย์ฯ หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การดำรงชีวิตของพืช (อ่าน 506) 07 ส.ค. 58
ขอชื่นชมนักเรียนสอบผ่านห้องเรียนพิเศษโรงเรียนวังวิเศษ ประจำปี 2558 (อ่าน 531) 26 มี.ค. 58
ประกาศการปิดภาคเรียนประจำปี 2557 วันที่ 20 มีนาคม 2558 (อ่าน 501) 20 มี.ค. 58
ประกาศการเปิดภาคเรียนประจำปี 58 วันที่ 14 พฤษภาคม รับหนังสือเรียนและตารางเรียนในวันที่ 11-12 พ.ค.58 (อ่าน 551) 20 มี.ค. 58
การประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 ช่วงบ่าย วันที่ 26 มี.ค. 58 (อ่าน 485) 17 มี.ค. 58
ประกาศการรับวุฒิบัตรผู้สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นอนุบาล 2 ช่วงเช้าวันที่ 26 มี.ค 58 (อ่าน 467) 17 มี.ค. 58
ประกาศการรับสมัครนักเรียนเข้าเรียน ปีการศึกษา 2558 (อ่าน 534) 24 ก.พ. 58
ขอแสดงความยินดีกับคุณครูนพวรรณ แต๋นสุ่ย ได้รับรางวัลครูดีในดวงใจ ปีการศึกษา 2558 (อ่าน 518) 21 ม.ค. 58
ขอแสดงความยินดีกับคุณครูอภิรพร คุณครูวิทยา และคุณครูจิราภรณ์ ได้รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ปีการศึกษา 57 (อ่าน 566) 21 ม.ค. 58
วันที่ 30 ธ.ค.57 กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ (อ่าน 482) 26 ธ.ค. 57
วันที่ 26 ธ.ค.57 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ (อ่าน 499) 26 ธ.ค. 57
วันที่ 29 พ.ย.57 จัดกิจกรรมทัศนศึกษาระดับชั้น ป.1-ป.6 ณ จังหวัดพัทลุง (อ่าน 529) 11 พ.ย. 57
วันที่ 1-3 ตุลาคม 2557 กำหนดสอบวัดผลระหว่างปี (ภาคเรียนที่ 1) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 (อ่าน 545) 24 ก.ย. 57
วันที่ 30 ส.ค.57 แข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระดับกลุ่มวิเศษวิทย์ (อ่าน 472) 26 ส.ค. 57
วันที่ 29 ส.ค.57 สพป.ตรัง เขต 2 ประชุมคณะครูและผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก (อ่าน 526) 19 ส.ค. 57
วันที่ 27 ส.ค. 57องค์การบริหารส่วนตำบลเขาวิเศษและบริษัทยูนิลีเวอร์ไทยเทรดดิ้งจำกัด มอบทุนการศึกษา (อ่าน 534) 19 ส.ค. 57
วันที่ 25 ส.ค.57 ประชุมคณะกรรมการการแข่งขันทักษะและความสามารถนักเรียนกลุ่มวิเศษวิทย์ (อ่าน 531) 19 ส.ค. 57
วันที่ 20 ส.ค.57 การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาสถานศึกษานิติบุคคล (อ่าน 550) 19 ส.ค. 57
วันที่ 20 ส.ค.57 โรงเรียนบ้านเกาะเต่าศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (อ่าน 512) 19 ส.ค. 57
วันที่ 21 ส.ค. 57 สพป.ตรัง เขต 2 นิเทศติดตามการบริหารงานในกองลูกเสือโรงเรียน ณ โรงเรียนวัดเขาวิเศษ (อ่าน 581) 19 ส.ค. 57
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรังเขต 2 จัดกิจกรรมประชุมครูปฐมวัยทุกโรงเรียน วันที่19-20ก.ค 57 (อ่าน 519) 18 ก.ค. 57
โรงเรียนวัดเขาวิเศษ จัดกิจกรรมไหว้ครูประจำปี 2557 ในวันที่ 12 มิถุนายน 2557 (อ่าน 556) 05 มิ.ย. 57
โรงเรียนวัดเขาวิเศษ จัดกิจกรรมเลือกสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2557 ในวันที่ 5 มิถุนายน 2557 (อ่าน 550) 05 มิ.ย. 57