ข่าวประชาสัมพันธ์
การประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการ ของสถานศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ 2565
        เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2565 นายกฤตพล พงศ์ยี่ล่า ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาวิเศษ เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของสถานศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ 2565 พร้อมด้วย นายสุวิชา คีรีรัตน์ รอง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาวิเศษ เป็นวิทยากรการ ประชุมฯ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ กรอบแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของสถานศึกษา ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ 3 โรงเรียนวัดเขาวิเศษ เพื่อขับเคลื่อนและขยายผลในการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้มีทัศนคติ และค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริตต่อไป
โพสเมื่อ : 01 ส.ค. 2565,15:14   อ่าน 104 ครั้ง