ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอแสดงความยินดี นายสุวิชา คีรีรัตน์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 กิจกรรมถอดบทเรียน Best Practice สำหรับผู้บริหาร ระดับภูมิภาค
           ขอแสดงความยินดี นายสุวิชา คีรีรัตน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาวิเศษ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 กิจกรรมถอดบทเรียน Best Practice สำหรับผู้บริหาร ระดับภูมิภาค การประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมภิบาลในสถานศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ระดับภูมิภาค และได้เป็นตัวแทนภาคใต้ นำเสนอผลงาน ระดับประเทศ ในวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพมหานคร 
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 05 ธ.ค. 2564,12:54   อ่าน 3544 ครั้ง