ภาพกิจกรรม
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
           วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 โรงเรียนวัดเขาวิเศษ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัดเขาวิเศษ ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ 2 โรงเรียนวัดเขาวิเศษ
โพสเมื่อ : 24 พ.ย. 2564,14:33   อ่าน 160 ครั้ง