ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
วันที่ ๑๔-๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ โรงเรียนจัดกิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในสถานศึกษา "นักเรียนรุ่นใหม่ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด" 
ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ 2  โรงเรียนวัดเขาวิเศษ
โพสเมื่อ : 24 ส.ค. 2563,11:49   อ่าน 95 ครั้ง