ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
นักเรียนเข้าร่วมโครงการสร้างความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับพื้นที่
โครงการสร้างความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในระดับพื้นที่เพื่อรองรับการ เปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศจังหวัดตรัง จัดโดย สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตรัง  วันที่ 20 สิงหาคม 2563
ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ 2 โรงเรียนวัดเขาวิเศษ
โพสเมื่อ : 24 ส.ค. 2563,11:45   อ่าน 84 ครั้ง