ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
โรงเรียนวัดเขาวิเศษเป็นศูนย์ประสานการสอบ การทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
โพสเมื่อ : 07 มี.ค. 2562,12:21   อ่าน 403 ครั้ง