โรงเรียนวัดเขาวิเศษ
259 หมู่ที่ 4 ถนนนาวง-ต้นชด บ้านเขาวิเศษ  ตำบลเขาวิเศษ   อำเภอวังวิเศษ  จังหวัดตรัง 92220
เบอร์โทรศัพท์ (075) 291401
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
แผ่นพับข้าวยำสมุนไพรน้ำบูดู
ข้าวยำสมุนไพรน้ำบูดู

 

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 197.84 KB