ศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียง
โรงเรียนบ้านเกาะเต่า อ.ห้วยยอด จ.ตรัง ดูงานเศรษฐกิจพอเพียง ณ โรงเรียนวัดเขาวิเศษ
ศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านกาลิซา สพป.นราธิวาส เขต