โรงเรียนวัดเขาวิเศษ
259 หมู่ที่ 4 ถนนนาวง-ต้นชด บ้านเขาวิเศษ  ตำบลเขาวิเศษ   อำเภอวังวิเศษ  จังหวัดตรัง 92220
เบอร์โทรศัพท์ (075) 261301
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เอกสารสอบราคางานจ้างฯ
เอกสารสอบราคางานจ้างซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 32.47 KB